PRIVATUMO POLITIKA

   Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

1.1. WhiteSheep gerbia kiekvieno iš Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas ir kita elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija), duomenys apie prekių užsakymą renkami ir tvarkomi tam, kad:
1.1.1. būtų apdoroti Jūsų prekių užsakymai;
1.1.2. būtų išrašyti finansiniai dokumentai;
1.1.3. būtų išspręstos problemos, susijusios su prekių pateikimu ar pristatymu;
1.1.4. būtų įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai;
1.1.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.
1.2. Registracijos elektroninėje parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis, jiems pasikeitus, nedelsiant juos atnaujinti.
1.3. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis WhiteSheep įgyvendina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
1.4. WhiteSheep statistiniais tikslais gali naudoti nuasmenintus, su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

X